اعتراض‌های آبان ۹۸ خودانگیخته شکل گرفت اما به سرعت به همه جای ایران سرایت کرد و با خشونتی بی‌سابقه و شتابان سرکوب شد. بیش از ۲۰۰ تن در چهار روز کشته شدند. صدها تن مجروح، هزاران تن زندانی.

عده‌ای میزان خشونت‌ها را در این اعتراض‌ها برجسته کرده اند. حکومت با اشاره به آن معترضان را بار دیگر «اغتشاش‌گر» یا «اشرار» خوانده.

منتقدان اما توجه‌ها را خشونت ساختاری جلب می‌کنند. خشونت انواع دارد: خشونت ساختاری یا سیستماتیک که شاید عامل فردی مشخصی نداشته باشد، اما به طور روزانه بر افراد وارد می‌آید. این خشونت حاصل حکومت‌داری و نظام غالب است و عموماً‌ خشونت‌های سوبژکتیو در واکنش به آن رخ می‌دهند.

یکی از کسانی که درباره این موضوع تحقیق کرده،‌ مسعود باستانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق در ایران است. آقای باستانی با جمع‌آوری آمار و گفت‌و‌گو با مردم معترض به این پژوهش اجتماعی پرداخته است.

فرزاد صیفی‌کاران، خبرنگار زمانه نیز از ابتدای اعتراض‌ها به پوشش اخبار مربوط به کشته‌شدگان اعتراض‌ها پرداخته است.

در برنامه صوتی زیر، ابتدا از آقای صیفی‌کاران درباره آمار کشته‌شدگان و وضعیت طبقاتی آنها می‌پرسیم و سپس در مصاحبه‌ای تفصیلی با آقای باستانی به بحث درباره خشونت در آبان ۹۸ خواهیم پرداخت.


در همین زمینه:

https://www.radiozamaneh.com/476007