نابرابری در بازار کار یکی از عرصه‌های تبعیض علیه زنان ایران است. زنان در بازار کار ایران شهروند درجه دو محسوب می‌شوند. نرخ بیکاری زنان در ایران سه برابر مردان است. درصد بالایی از زنان تحصیل‌کرده بیکار هستند. زنان بسیاری ناگزیر شده‌اند برای تامین زندگی خود به مشاغلی پائین‌تر از سطح تحصیلات و تخصصشان تن بدهند. زنان کارگر در شرایط سختی کار می‌کنند. برخی در کارگاه‌های خانگی و کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند، مزد کمتری می‌گیرند و در معرض تحقیر و آزار جنسی قرار دارند.

عکس: آرشیو

تصویر یک روز از زندگی زنان تصویر تلاشی دو چندان برای نان و علیه نابرابری، تبعیض و تحقیر است.

فراخوان به زنان شاغل: روایت یک روز کاری خود را برای ما بفرستید.

اگر زن هستید و در کارخانه، بیمارستان، مدرسه، کارگاه‌، مزرعه و یا در ازای دریافت مزد در خانه کار می‌کنید روایتی از یک روز کاری خود برای ما بنویسید. چقدر سن دارید و چند سال است کار می‌کنید؟ سطح تحصیلاتتان چیست؟ چقدر دستمزد می‌گیرید؟ شرایط کارتان چگونه است؟ بیمه هستید؟ با چه مشکلاتی روبروئید؟ یادداشت‌ شما می‌تواند حداکثر ۱۰۰۰ کلمه باشد. یادداشت‌ها در یک مجموعه توسط زمانه منتشر خواهند شد.

یادداشت‌تان را به آدرس leila@radiozamaneh.com بفرستید.