محمد جواد ظریف، سه‌شنبه ۷ ژانویه/ ۱۷ دی در سخنانی که در مجمع گفت‌وگوی تهران در حضور یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان و حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان ایراد کرد با اشاره به ترور قاسم سلیمانی در عراق در تبلیغ طرح هرمز روحانی که به عنوان بدیل ائتلاف دریایی آمریکا مطرح شده گفت: «می‌خواهم این پیام را به منطقه ارسال کنم که تهران همچنان لنگر صلح و امنیت و محور توسعه براساس همکاری بین کشورهای منطقه است. ایران راه حل‌گراست و کلیه کشورهای منطقه باید محور راه حل در پرونده‌های متعدد منطقه‌ای باشند. البته در این مسیر همراهی همه همسایگان و گام های روشن از سوی همگان ضروری است.» رئیس دستگاه دیپلماسی ایران خاطرنشان کرد: «امنیت با سنگ‌اندازی در حریم همسایه حاصل نمی‌شود. باور ما امنیت برای همه است. یک بار دیگر عرض می کنم آمریکا با ترور سردار شهید سرافراز قاسم سلیمانی پایان حضور نامشروع خود در غرب آسیا را رقم زده است.»