سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی ـ فرانسوی و رولاند مارشال، پژوهشگر استرالیایی که هم‌اکنون در ایران زندانی هستند، گفت: «خانم عادل‌خواه از اتهامات جاسوسی و تشویش اذهان عمومی از طریق طرح مباحثی نظیر quot;مخالفت با قانون حجاب اجباری و مخالفت با قوانین تبعیض آمیز میان زن و مردquot; تبرئه شد». در جلسه سه ساعته رسیدگی به پرونده عادل‌خواه و پس از اخذ آخرین دفاع، شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت اوین در مورد این دو اتهام قرار منع تعقیب برای او صادر کرد. در حال حاضر کیفرخواست فریبا عادل‌خواه با دو اتهام دیگر «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» و «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه انقلاب می‌رود. سعید دهقان گفته است احتمالاً شعبه رسیدگی به این اتهامات هفته آینده مشخص می‌شود. دهقان درباره جلسه بازپرسی رولاند مارشال نیز گفت این جلسه حدود دو ساعت به‌طول انجامید و پس از تصمیم قضایی بازپرس و تأیید دادستانی، کیفرخواست برای او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود. پیش از این سعید دهقان گفته بود که بازپرس پرونده با آزادی موکلینش به قید وثیقه موافقت کرده است اما معاون دادستان با این امر مخالفت کرد. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس خرداد ۹۸ در ایران بازداشت شد.