چهارشنبه ۸ ژانویه/ ۱۸ دی سومین جلسه دادگاه حمید نوری (عباسی) از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال تابستان سال ۶۷ آغاز شد. دادگاه استکهلم چهارشنبه ۱۱ دسامبر/ ۲۰ آذر قرار بازداشت حمید نوری را تا ۸ ژانویه/ ۱۸ دی تمدید کرده بود. دادگاه در جلسه امروز خود درباره تمدید قرار بازداشت به تصمیم می‌رسد. ایرج مصداقی، از فعالان حقوق بشر و از جان‌به دربردگان کشتار ۶۷ در محل برگزاری دادگاه مقابل دوربین رسانه‌ها احتمال داده است که دادگاه قرار بازداشت نوری را تا ۵ فوریه/ ۱۶ بهمن تمدید کند. مقامات قضایی سوئد حمید نوری را ۹ نوامبر ۲۰۱۸/ ۶ آبان ۹۸ هنگام ورود به خاک این کشور در فرودگاه استکهلم بازداشت کردند. بر اساس آنچه دادستانی سوئد اعلام کرده، اتهام حمید نوری «نقض قوانین بین‌المللی از طریق جنایت علیه بشریت و قتل» به دلیل شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در ایران است.