«زمانه» سه نظرسنجی درباره انتخابات مجلس برگزار کرد که حاکی از مشارکت اندک بود. همین اتفاق افتاد. این بار می‌خواهیم ببینیم واکنش شما به انتخابات برگزارشده و نتایج اعلام‌شده آن چیست؟


اسم نظرسنجی: درباره انتخابات مجلس و نتایج آن چه فکر می‌کنید؟
تاریخ نظرسنجی: ۱۳۹۸ ۱۲ ۱۰

دوم اسفند دور نخست انتخابات مجلس برگزار ‌شد و دور دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی نرخ مشارکت در انتخابات را ۴۲,۵۷ درصد از میان کل واجدان شرایط شرکت در انتخابات اعلام کرد. این پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

مخالفان و منتقدان گوناگون جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر خواهان تحریم انتخابات شده بودند. با این وجود وزیر کشور گفت که مشارکت در این انتخابات کاملاً قابل قبول بود.

«زمانه» سه نظرسنجی درباره انتخابات برگزار کرد: درباره نفس انتخابات، درباره تأثیر اعتراضات آبان بر نگاه مردم به انتخابات، و رویکرد به انتخابات با توجه به رویدادهای آبان و دی ۹۸. یک نظرسنجی نیز در مورد رویکرد زنان به انتخاب نیز در سایت زمانه منتشر کرده‌ایم. این نظرسنجی‌ها حاکی از مشارکت پایین در انتخابات بود. همین اتفاق افتاد. این بار می‌خواهیم ببینیم واکنش شما به انتخابات برگزار‌شده و نتایج اعلام‌شده آن چگونه است؟

برخی پرسش‌های این نظرسنجی شبیه پرسش‌های نظرسنجی قبلی است.