والدینی که کودکانشان را بساط می‌کنند

روناک فرجی- امروزه کودکان کاری پیدا می‌شوند با لباس‌های گران‌قیمت که در خانه‌های مجلل و در کنار والدینی به ظاهر مناسب زندگی‌ می‌کنند، اما آنها کودکان کار مدرن هستند.