رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه ۲۶ خرداد در نشست شورای حکام این آژانس اعلام کرد که بیش از چهار ماه است که ایران اجازه دسترسی به دو مرکز را به بازرسان آژانس نداده است و حدود یک سال است که به پرسش‌های آژانس در مورد «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده احتمالی و فعالیت‌های هسته‌ای»، خودداری کرده است. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود این مسئله بر توانایی آژانس در حل و فصل مسائل باقی‌مانده و اطمینان از عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران تأثیر منفی می‌گذارد. گروسی از ایران خواست تا با آژانس همکاری کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود در ماه گذشته درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم بر عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی با آژانس و کوتاهی ایران در تأمین دسترسی بازرسان این سازمان، انتقاد کرده بود. پیش از نشست شورای حکام سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود در صبح دوشنبه ۲۶ خرداد گفته بود: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قدر همکاری‌های ایران را بداند. تصمیم غیرسازنده آژانس با واکنش درخور ایران مواجه می‌شود.» بلومبرگ گزارش داده است که بیانیه‌ای یک‌صفحه‌ای توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا تهیه شده که در آن از ایران خواسته شده است تا با تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «کاملاً همکاری کند». در این بیانیه که پیش‌بینی می‌شود از حمایت آمریکا برخوردار باشد، از عدم دسترسی بازرسان آژانس به به دو مرکز هسته‌ای ایران «ابراز نگرانی جدی» شده است.