استاندار تهران اعلام کرد خط فقر در تهران چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. در تهران ۱۶۸ محله آسیب‌پذیر وجود دارد. در سال ۹۷، ۴۸ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در استان تهران اعتبار اختصاص داده شده بود اما به گفته استاندار تهران این اعتبار به فقط ۷ میلیارد تومان، معادل قیمت یک خانه در یک محله متوسط کاهش پیدا کرد.  

نقش ۹۰ درصدی زنان در مشاغل خانگی و سهم ناچیز آنها از این درآمدزایی

از لحاظ گستردگی فعالیت اقتصادی و جمعیتی ۲۳ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به استان تهران است. بعد از استان تهران، استان خوزستان به دلیل تولید نفت با ۱۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی در رتبه دوم قرار دارد. استان تهران ۱۶,۳ درصد از جمعیت کشور را نیز در خود جای داده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی ۶۲,۵ درصد از تسیهلات بانکی در استان تهران توزیع شده و ۵۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی نیز مربوط به این استان است. با این‌حال زنان سرپرست خانوار از این ثروت سهمی نمی‌برند. انوشیروان محسنی بندپی در نشست فرمانداران و مشاوران امور بانوان و خانواده استان تهران با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:

«ما نباید خط فقر را به صورت کشوری نگاه کنیم. باید برش استانی آن را مد نظر قرار دهیم که به این ترتیب در تهران خط فقر ۴,۵ میلیون تومان است و در این میان زنان سرپرست خانوار نیازمند توجه و کمک ویژه هستند.»

به گفته محسن بندپی از ۸ میلیون و ۳۱۰ هزار خانواری که در سه دهک پایین جامعه قرار دارند، ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۵۱ خانوار یعنی معادل ۲۹ درصد آنها زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین ۱۹۱ هزار و ۱۴۹ خانوار در تهران زن سرپرست خانوار هستند که در سه دهک پایین خانوار قرار گرفتند.

در تهران ۱۶۸ محله آسیب‌پذیر وجود دارد. در سال ۹۷، ۴۸ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در استان تهران اعتبار اختصاص داده شد اما به گفته استاندار تهران این اعتبار به فقط ۷ میلیارد تومان (معادل قیمت یک خانه در یک محله متوسط شهری) کاهش پیدا کرد.  

بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون بیش از ۹۰ درصد شاغلان در بخش کسب و کارهای خانگی زنان هستند. اما با این وجود دستمزد زنان نابرابر و ناکافی‌ست و با مشکلاتی چون نداشتن بیمه روبه‌رو هستند.

زنان به فعالیت در کسب و کارهای خانگی و درآمدزایی ترغیب می‌شوند اما بسیاری از آنها در مقابل معضلاتی چون نداشتن سرمایه اولیه، دستمزد ناچیز و عدم دسترسی به آموزش و آشنایی با قوانین و حقوق خود تنها هستند.

 بیشتر بخوانید: