کانون نویسندگان ایران روز پنج‌شنبه دوم مرداد خواهان آزادی فوری میلاد جنت، شاعر، مترجم و عضو این کانون شد: «کانون نویسندگان ایران بازداشت میلاد جنت را محکوم می‌کند و خواستار آزادی بی قید و شرط او و همه‌ زندانیان سیاسی و عقیدتی است.» مأموران امنیتی روز سه‌شنبه ۲۴ تیر، میلاد جنت را در خانه‌ شخصی‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. کانون نویسندگان ایران خبر داده که اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری این شاعر و مترجم در دست نیست. اطلاعیه این کانون «گسترش دامنه‌ اعتراض‌ها» را زمینه‌ساز «وسعت و شتاب افزون‌تر سرکوب مردم معترض» از سوی حاکمان دانسته است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: «بازداشت میلاد جنت در ادامه‌ همین سرکوب‌هاست. گذشته از این جنت عضو کانون نویسندگان ایران است؛ نهادی مستقل که در طول حیات ۵۰ ساله‌اش همواره بر آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، پای فشرده و در مقابل، از سوی صاحبان قدرت، با تهدید و زندان و حتی قتل برخی از اعضایش مواجه بوده است.» کانون نویسندگان ایران برآمدن بحران کرونا را زمینه‌ساز محدودیتی مضاعف برای برگزاری تجمع اعتراضی دانسته و تأکید کرده است که حکومت این فرصت را غنیمت شمرده و «در کمال بی‌اعتنایی» به جان و زندگی مردم، به «سرکوب و بازداشت بیشتر معترضان و نمایش اقتدار خود» پرداخته است: «با توجه به اینکه دستگاه‌های امنیتی و قضایی سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق انسانی و شهروندی بازداشت‌شدگان دارند، در شرایط کنونی بیش از پیش بر سلامت و جان زندانیان بیمناکیم. بازداشت میلاد جنت، تندرستی او را در معرض خطر قرار داده است. هشدار می‌دهیم که مسئولیت جان او بر عهده‌ حکومت و نهاد بازداشت‌کننده است.» در روزهای گذشته مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم نیز به دست مأموران امنیتی در خانه مادرش در اهر بازداشت شده است.