بیش از دو ماه از دور تازه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. خواسته کارگرانی که اعتصاب و‌اعتراض کرده‌اند، روشن است؛ خلع ید از بخش خصوص، سیاستی که در سه دهه گذشته واحد‌های تولیدی بسیاری را زمین‌گیر و کارگران را بیکار کرده است.

پیشبرد «تعدیل اقتصادی» در سه دهه گذشته تنها با سرکوب و تشکل‌زدایی از محیط‌های کارگری امکان‌پذیر شده است. هفت‌تپه اما به‌سان شمار دیگری از کارگران کارخانه‌ها در مقابل سرکوب شدید مقاومت کرده‌ و پس از هر سرکوبی راه تازه‌ای برای سازمان‌یابی یافته‌اند.

زمانه در همین رابطه وبیناری با نام «اعتراضات کارگزان هفت‌تپه؛ پس‌زمینه‌ها و چشم‌انداز» را برگزارکرد. بهروز خباز، تحلیل‌گر مسائل کارگری و امیر جواهری لنگرودی، فعال مدافع حقوق کارگران و عضو کانون همبستگی با کارگران ایران، تجربه و درس‌های نیشکر هفت‌تپه و تاثیر آن بر جنبش کارگری را بررسی کردند.

لینک ویدئوی وبینار: https://bit.ly/WebiarLabor

در همین زمینه: