ماموران امنیتی یک عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را بازداشت کردند.

جوانمیر مرادی، عضو انجمن صنفی کارگران برق‌کار و فلزکار کرمانشاه و هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره این اتحادیه ظهر یکشنبه با تماس یک فرد به بهانه «بازدید از یک پروژه»  به حومه کرمانشاه کشانده شده و در آنجا بازداشت شده است.

مرادی کارگر برقکار و عضو انجمن کارگران برقکار و فلزکار استان کرمانشاه است.

ماموران لباس شخصی پس از آنکه جوانمیر مرادی را در بیرون از شهر بازداشت کردند، او را با دست‌بند به محل سکونتش بردند.

اتحادیه آزاد کارگران گزارش کرده است ماموران لباس شخصی پس از تفتیش منزل مرادی او را با خود بردند.

بازداشت مرادی به فاصله کوتاهی پس از آن رخ داد که پروین محمدی یکی دیگر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران از محکومیت غیابی خود به زندان خبر داد.

جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد دیگر اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران هم پیش از این به زندان محکوم شده و در زندان نگهداری می‌شوند.

دادگاه انقلاب ناهید خداجو و نسرین جوادی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری مستقل را هم به زندان محکوم کرده است.  حیدر قربانی دیگر عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز ۲۲ دی به دادگاه احضار شده است.

در همین زمینه: