از پاییز ۱۳۹۸ تا پایان ۹ ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون زن از بازار کار ایران خارج شده‌اند. از شمار زنان شاغل کاسته و به شمار بیکاران افزوده شده است.

بیش از یک میلیون زن از بازار کار رانده شده‌اند.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل سوم سال را ۹,۴ درصد اعلام کرد که در مقایسه با فصل قبل – تابستان و پائیز سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش اما همانطور که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود از خروج جویندگان کار از بازار ناشی می‌شود و نه ایجاد مشاغل جدید.

شمار جمعیت فعال اقتصادی در پاییز امسال نسبت به یک سال قبل یک میلیون و ۴۹۰ هزار نفر کمتر شده است. به همین نسبت از جمعیت شاغل نیز کاسته شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال گذشته ۴۴,۳ درصد گزارش شده بود. در ۹ ماه نخست امسال اما نرخ مشارکت به ۴۱,۴ درصد تنزل یافته که به معنای کاهش یک میلیون و ۴۹۰ هزار نفری جمعیت فعال اقتصادی است.

همانند فصل‌های پیشین زنان بازهم سهم بیشتری در خروج اجباری از بازار کار دارند. حدود یک میلیون و ۴۰ هزار نفر از جمعیت زنان فعال اقتصادی کاسته شده است. در همین دوره ۷۷۷ هزار نفر بر شمار زنان بیکار افزوده شده است.

جدول شاخص‌های بیکاری

شاخص‌های فصلی بازار کار همچنین نشان می‌دهد در فاصله یک سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

۲۳۵ هزار زن و ۲۲۱ هزار مرد از پاییز سال قبل تا امسال به جمعیت بیکاران افزوده شدند.

نرخ بیکاری مردان بر اساس اعلام مرکز آمار ۸،۱ درصد، تقریبا نصف این شاخص برای زنان ۱۵،۹ درصد، است.

نرخ اشتغال برای گروه مردان ۶۳,۲ هم نزدیک به پنج برابر این شاخص برای گروه زنان ۱۱,۸ گزارش شده است.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری واقعی حداقل دو نیم برابر نرخ رسمی اعلام شده است. بر بنیاد آمار نهادهای دولتی  همه‌گیری کرونا از اسفند سال قبل  دست‌کم ۱،۵ میلیون شغل را از بین برده است. تنها نیمی از بیکارشدگان بر اثر کرونا مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در یک گزارش اعلام کرده بود که جویندگان کار به دلیل دلسردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند.

در همین زمینه: