دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت تهاتر برنج پاکستانی و برق ایران قابل اجرا نیست، زیرا ایران سه سال پیش نیز چنین پیشنهادی داده بود که به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی پاکستان به نتیجه نرسید. وزیر صنعت ایران چند روز پیش از احتمال تهاتر برنج و برق میان دو کشور ایران و پاکستان خبر داده بود.

وزیر صنعت چند روز پیش از پیشنهاد ایران به پاکستان در خصوص تهاتر برنج در برابر برق خبر داده بود

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت که پیشنهاد تهاتر برنج پاکستانی با برق پیشتر نیز داده شده بود و با وجود اینکه طرف پاکستانی وعده‌هایی داد، زمینه انجام این تهاتر هیچگاه مهیا نشد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج توضیح داد: «سه سال پیش هم جلساتی با پاکستانی‌ها برای تهاتر برنج داشتیم که به دلیل همکاری نکردن بانک‌های آن کشور به نتیجه نرسید. در آن زمان نیز طرف پاکستانی به رغم قول‌های که داد هیچگاه زمینه‌های لازم برای این تهاتر را آماده نکرد.»

وزیر صنعت معدن و تجارت ایران پنج‌شنبه ۲۵ دی/ ۱۴ ژانویه گفته بود که ایران می‌تواند در مقابل صادرات برق به پاکستان از این کشور برنج وارد کند. او افزوده بود که این درخواست ایران منتظر تصمیم نهادها در پاکستان از جمله بانک مرکزی این کشور است.

به باور دبیر انجمن واردکنندگان برنج، «با شرایط کنونی تهاتر برنج پاکستانی با برق کشور پیشنهادی قابل اجرا نیست.»

مسیح کشاورز مهمترین مشکل بر سر راه تهاتر برنج و برق میان ایران و پاکستان را عدم همکاری بانک‌های پاکستانی دانست. او همچنین گفت عدم همکاری بانک‌ها در پاکستان موجب شده که پای موسسات مالی غیرقابل اعتماد به این معاملات باز شود.

کشاورز تصریح کرد که حتی اگر مشکلات بانک مرکزی پاکستان برطرف شود، تنها بخش دولتی ایران قادر است وارد تجارت تهاتر با پاکستان شود، زیرا از یک سو در قوانین بانک مرکزی شکل تجاری تهاتر تعریف نشده و سازوکاری برای آن در نظر گرفته نشده، و از سوی دیگر حضور ارگان‌های دولتی مانند وزارت نیرو در یک سمت معامله امکان همکاری با بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

ایران در حالی پیشنهاد تهاتر برنج و برق را به پاکستان داده است که در داخل با کمبود گاز و قطعی‌های ناگهانی و منطقه‌ای برق مواجه است.

تحریم‌های ایالات متحده در ایران انتقال پول از و به ایران را مشکل ساخته و موجب شده که این کشور به روش‌های غیرمرسوم برای تامین نیازهای داخلی دست بزند.