احتمال آزادی نازنین زاغری تا اسفندماه

وزیر امور خارجه انگلیس گفت امیدوار است با شروع کار دولت جدید آمریکا امکانات بیشتری برای آزادی نازنین زاغری فراهم شود.