یک منبع آگاه در سازمان پزشکی قانونی ایران در مصاحبه با «اعتماد» اعلام کرد که از ابتدای فروردین تا پایان آبان سال جاری آمار قربانیان خودکشی در مقایسه با سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش یافته است. بر همین اساس در سال ۱۳۹۸، تعداد کل قربانیان خودکشی در کشور، ۵۱۴۳ نفر بود. به یک معنا در طول هشت ماه از سال (معادل ۲۴۶ روز) ۳۴۴۴ نفر از مردان و زنان ایرانی، جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند: به‌طور میانگین، روزانه ۱۴ نفر. در حالی که در سال گذشته روزانه ۱۵ نفر بر اثر اقدام به خودکشی فوت کرده‌اند.بیکاری و بحران‌های معیشتی، سرکوب‌های اجتماعی و سیاسی، سرخوردگی‌های خانوادگی، همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی از مهم‌ترین دلایل خودکشی در ایران است.