کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از ثبت «غم‌انگیز» آمار آوارگان در منطقه ساحل آفریقا خبر داد. در این منطقه وسیع آفریقا، دو میلیون نفر به دلیل خشونت‌های جهادی اسلام‌گرایان تندرو مجبور به ترک سرزمین‌های خود شده‌اند. دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به «خشونت‌های بی‌امان» در ساحل شده است «که بیش از دو میلیون نفر را برای اولین بار در مرزهای کشور خود آواره کرده». به‌گفته این نهاد سازمان ملل آوارگی داخلی در این منطقه شامل بورکینافاسو، چاد، مالی و نیجر است. براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان «در آغاز سال ۲۰۱۹ شمار آوارگان داخلی در این منطقه ۴۹۰ هزار نفر می‌شد که فقط در مدت دو سال چهار برابر شده است.» بیش از نیمی از آوارگان منطقه مردم بورکینافاسو هستند. از ابتدای سال تاکنون، خشونت در نیجر و بورکینافاسو بیش از ۲۱ هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود و پناه بردن به مکان دیگری در کشورهای خود کرده است. در بورکینافاسو، از ۳۱ دسامبر گذشته سلسله حملات مسلحانه به شهر کومبری و روستاهای همسایه در شمال این کشور بیش از ۱۱ هزار نفر را آواره کرده است. منطقه ساحل آفریقا همچنین میزبان بیش از ۸۵۰ هزار آواره، عمدتاً از مالی است.