زندان‌های استان اصفهان از لحاظ فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال جایگاه نخست را در میان زندان‌های ایران دارند. گفته می‌شود ۶۰ واحد کارگاهی، خدماتی، کشاورزی، دامپروری در زندان‌های استان اصفهان وجود دارد و ۱۴ مجموعه کارگاهی در زندان مرکزی اصفهان فعال است.

بیشتر زندانیانی که در زندان‌های ایران کار می‌کنند سرپرست خانواده‌های خود هستند و دستمزدهای بسیار کمی می‌گیرند. آنها همچنین از بیمه‌های اجتماعی محروم‌اند. در حال حاضر ۲۸۰۰ نفر در کارگاه‌های اشتغال بنیاد تعاون زندان‌های استان اصفهان مشغول به کار هستند.

در کارگاه‌های زندان‌های استان اصفهان،  تولیداتی در رشته‌های مختلف صنایع دستی مانند: میناکاری، فیروزه کوبی، چرم و چوب، خاتم کاری، پرداز روی مس، نگارگری روی سفال، کاشی سازی و فرش بافی انجام می‌شود.

در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها اشتغال زندانیان بسته به نوع فعالیت و محیط کاری، هم در کارگاه‌های داخل زندان و هم در کارگاه‌های خارج از زندان پیش‌بینی شده است. اگر استانداردِ هر خانوار متوسط، ۳,۳ نفر در نظر گرفته شود، حدود ۸۰ هزار و ۹۵۸ نفر در سراسر کشور به کارِ زندانیان وابسته هستند.

برخی از زندانیان روزی ۸ تا ۱۰ ساعت کار می‌کنند اما نمی‌توانند خرج خودشان را دربیاورند. آن‌ها در بخش‌های تولیدی، خدماتی، کشاورزی، صنایع دستی و مراکز عمومی و خصوصی خارج از زندان‌ها کار می‌کنند.

در همین زمینه: