طبق قانون جدید شهروندی امارات، سرمایه‌گذاران و متخصصان خارجی شامل دانشمندان، پزشکان، و نویسندگان شرایط درخواست تابعیت این کشور را دارند.

نمایی پانوراما از دبی/ عکس از آرشیو

امارات متحده عربی اعلام کرد که راه دریافت تابعیت این کشور را برای گروهی برگزیده از خارجیان هموار می‌کند. اما مشخص نیست که آیا دریافت‌کنندگان پاسپورت امارات از مزایای نظام رفاه عمومی این کشور نیز بهره‌مند می‌شوند یا خیر.

حاکم دبی و نخست‌وزیر امارات متحده عربی شیخ محمد بن راشد آل ‌مکتوم شنبه ۳۰ ژانویه/ ۱۱ بهمن گفت که تحت قانون جدید شهروندی، «سرمایه‌گذاران، استعدادهای خاص و متخصصان شامل دانشمندان، پزشکان، و مهندسان، هنرمندان، نویسندگان و خانواده‌های آنها» می‌توانند برای دریافت تابعیت امارات درخواست دهند.

او افزود که برای هر مجموعه، معیارهای مشخص انتخاب وجود دارد که بر آن اساس «کابینه امارات، دادگاه‌های امارت‌های محلی، و شوراهای اجرایی فر واجد شرایط را انتخاب می‌کنند.»

او همچنین تصریح کرد که قانون جدید به افراد اجازه می‌دهد که با وجود دریافت پاسپورت اماراتی، تابعیت قبلی خود را حفظ کنند.

دولت امارات اعلام کرده که هدف قانون تحسین استدادها و قابلیت‌های موجود در کشور و جذب مغزهای بیشتر است.

شهروندان بخش کوچکی از جمعیت ۹ میلیونی امارات متحده عربی را تشکیل می‌دهند. جمعیت عظیم نیروی کار مهاجر بیشتر از آسیای جنوبی در امارات زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها به عنوان نسل دوم و سوم در این کشور ساکن هستند.