چشم‌انداز روابط ایران و عربستان در دوران بایدن

گاردین می‌نویسد ریاست جمهوری بایدن ممکن است پیش‌درآمد آغازی جدید برای روابط ایران و عربستان باشد و بلومبرگ در سرمقاله‌ای پیشنهاد کرده تا گام نخست در توافق با ایران منوط به ترمیم روابط ایران با همسایگانش از جمله عربستان سعودی باشد.