مجلس یازدهم، طرح جوانی جمعیت و تحمیل مادری

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲,۵ فرزند به‌ازای هر زن در انتظار تأیید شورای نگهبان به سر می‌برد. نگاهی به این طرح در گفت‌وگوی فرزاد صیفی‌کاران با نسیم روشنایی.