در سال‌های گذشته بسیاری از شهرک‌های صنعتی ایران به تعطیلی کشیده شده‌اند. دلایل متفاوتی از جمله بدهی‌های بانکی و واردات بی‌رویه محصولات مشابه چنین سرنوشتی را برای واحدهای تولیدی رقم زده است. 

این در حالی است که بحران اشتغال در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان به دغدغه‌ای بزرگ تبدیل شده است. 

تصاویر پیش‌رو تعدادی از واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال شهرکرد را نشان می‌دهد که بسیاری از آنها توسط بانک پلمب شده‌اند.