در ادامه سلسله وبینارهای زمانه، امید منتظری و ایمان گنجی سه‌شنبه ۱۳ آوریل/ ​ ۲۴ فروردین وبیناری برگزار کردند با عنوان «چپ در پایان قرن چهاردهم؛ پارادوکس شکست و میراث آینده».

این دو پژوهشگر فلسفه در توضیح کوتاهی درباره وبینار مشترک خود نوشته‌ بودند:

«در تاریخ شکست‌خوردگان و به‌حاشیه‌رانده‌شدگان، آینده در گروی آن نظریه‌ای است که تکلیف خود را با گذشته روشن سازد. شکست چپ در جغرافیای ایران چه معنا و ابعادی دارد؟ این شکست چه نسبتی با شکست همگانی دارد؟»

عنوان فرعی گفتار امید منتظری «ماخولیای چپ و پایان اتوپیا» بود و عنوان فرعی گفتار ایمان گنجی «چپ، بحران و تمنای امر محال».

امید منتظری در گفتار آغازینش از خلال مفهوم «ماخولیای چپ» به تاریخ چپ ایران در قرن چهاردهم شمسی پرداخت و نسبت چپ با فاجعه و برخوردش با شکست را به میانجی نگاهش به گذشته واکاوید. او توضیح داد که شکست چپ به یک معنا شکست همگان است.

ایمان گنجی از طریق توضیح مفهوم بحران و نشان دادن رابطه آن با عمل نقد، شکست در چپ را از زاویه‌ای دیگر بررسی کرد ــ به ویژه آنجا که نقد بحران به نقد درونی خود گفتارهای چپ در قرن اخیر منجر نشده است.

هر دو سخنران سپس به ایده «میراث آینده» پرداختند: کشاندن آینده به حال از خلال بالقوگی‌های تحقق‌نیافته گذشته.

ویدئوی وبینار در این لینک

شنیدن این وبینار در ساوندکلاد زمانه: