رودخانه کارون با بحران بی‌آبی روبرو است و کمبود آب در خوزستان کشت و کار و معیشت روستائیان و شهرنشینان را تهدید می‌کند. ‌دِبی آب هر ساله در تابستان کاهش می‌یابد و بخش‌هایی از رودخانه خشک می‌شود.

رود کارون با طول ۹۵۰ کیلومتر طولانی‌ترین، پرآب‌ترین و بزرگ‌ترین رودخانه ایران به‌شمار می‌رود. کارون همچنین تنها رود ایران با قابلیت کشتیرانی بود.