از نخستین کارخانه آرد قزوین که در سال ۱۳۱۱ ساخته شده تنها ویرانه‌ای به‌جامانده است. این کارخانه به همت صادق ماشین‌چیان در یک بنای سه طبقه راه‌اندازی و با ماشین‌آلات وارداتی از آلمان تجهیز شد. 

در آن سال‌ها کارخانه آرد قزوین در جذب نیرو‌ی کار نقش مهمی را ایفا کرد. به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی به‌مرور این کارخانه رونقش را از دست داد. 

با اینکه در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی سخن از مرمت و احیای بنای تاریخی کارخانه و تبدیل آن به موزه به میان آمد، اکنون مأمنی برای معتادان مواد مخدر شده است. گفته می‌شود بقایای آهن و تیرهای چوبی کارخانه هم به سرقت رفته و فروخته می‌شود.