نویسندگان و هنرمندان ایرانی چالش‌های فکری و سیاسی و فرهنگی صد ساله‌ی اخیر ایران را به آثار هنری و ادبی برکشیده و متاثر از بستر و تجربه‌ی زیسته‌ی اجتماعی و سیاسی فرهنگی خود و چالش قدرت و خلاقیت بر پس‌زمینه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آثار خود اثر نهاده‌اند. بر بستر همین کنش‌ها و واکنش‌های پیچیده است که ژانرها و گرایش‌های گوناگون در ادبیات و هنر، در فرم و ساختار و زبان و مضامین، پدیده آمده‌اند.
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نویس در این وبینار گزارشی تحلیلی از این روندها به دست داده و در گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان درباره‌ی برخی مضامین اصلی این روندها بحث کرد.

مشاهده وبینار:

نسخه شنیداری این وبینار: