دستکندهای کشف‌شده در اشتهارد در یک نقطه بیابانی در دامنه‌های جنوبی البرز قرار گرفته است. در این نوع معماری فضاهای دلخواه با برداشتن توده‌ی صخره‌ای در دل صخره‌ها ایجاد می‌شده است. به عنوان نمونه مشابه می‌توان به روستاهای میمند در استان کرمان و کندوان در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد. 

به گفته کارشناسان باستانشناسی در محوطه‌ی این دستکند‌ به بقایای سفال‌هایی دست پیداکرده‌اند که بیشتر آن‌ها متعلق به دوران اسلامی و اواخر سده‌های سوم و چهارم تا دوره صفوی است. در میان این سفال‌ها چند تکه سفال دوره اشکانی نیز شناسایی شده است.