این روزها ساکنان روستای «سید جابر» در شهرستان حمیدیه‌ که عمدتا به دامداری و پرورش گاومیش اشتغال دارند با مشکل بی‌آبی مواجه هستند. گاومیش‌ها وابستگی ویژه‌ای به آب دارند و کاهش دبی رودخانه‌ها سلامتی و حیات‌شان را به خطر می‌اندازد.

از سوی دیگر تخلیه فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کرخه، آلودگی آب و محیط زیست را به همراه داشته و موجب بیماری عفونی، افتادگی پوست، سوختگی پوست و سقط جنین در میان گاو‌میش‌ها شده است.