شیوع ویروس کرونا، تحریم‌ها و نوسانات ارزی بازار صنایع دستی ایران را به رکود کشانده است. گردشگری رونق خود را از دست داده و بسیاری از هنرمندان صنایع دستی با مشکل روبرو شده‌اند. 

این رکود باعث شده برخی از هنرمندان خانه‌نشین شوند یا به مشاغل دیگری روی آورند.

تصاویر پیش‌رو رکود بازار صنایع دستی را در شیراز نشان می‌دهد.