گروهی از خانواده‌های کارگران معدن فسفات بافق واقع در استان یزد دوشنبه ۲۴ خرداد در حاشیه یک مراسم حکومتی تجمع کرده و به تاخیر در واریز حقوق همسرانشان اعتراض کردند. حقوق اردیبهشت ماه کارگران معدن بافق هنوز پرداخت نشده است و حقوق ساعات اضافه کاری هم به طور کامل پرداخت نمی‌شود. دو تن از کارگران معدن پس از اعتراض به حراست فراخوانده شده‌اند. خانواده‌های کارگران که در روزهای گذشته از طریق ارتباط با رسانه‌های محلی به تعویق حقوق کارگران اعتراض کرده بودند، روز دوشنبه در حاشیه مراسم حکومتی «جشن بصیرت» در شهرک آهنشهر خواستار پرداخت حقوق کارگران شدند. یکی از تجمع کنندگان به سایت «بافق فردا» گفت: «برخلاف قول مسوولین معدن در حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، استاندار و فرماندار در خصوص عدم ایجاد مشکل برای طرح اعتراض نسبت به مشکلات واریز حقوق، دو نفر از کارگران معترض در آن جمع به حراست معدن فرا خوانده شده اند». در پی انتشار خبر تجمع همسران کارگران، یکی از مدیران معدن وعده داد حقوق اردیبهشت کارگران تا ۳۱ خرداد پرداخت خواهد شد. او در باره احضار دو تن از کارگران به حراست توضیح روشنی نداد. معدن فسفات بافق سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد. نخستین اقدام کارفرمای جدید معدن تبدیل قرارداد کارگرانی که تا ۱۶ سال سابقه کار داشتند به قرارداد موقت و کاهش دستمزد کارگران بود. در این رابطه تجمعات اعتراضی متعددی توسط کارگران صورت گرفت و همسران آن‌ها نیز مقابل فرمانداری بافق تجمع کردند.