اعتصاب و تجمع کارگران شرکت تهران جنوب واقع در ماهشهر که از دوشنبه ۲۴ خرداد آغاز شده سه شنبه ادامه یافت. کارگران به اخراج نیروهای بومی از این شرکت و جایگزینی مخفیانه آنان با نیروهای جدید معترضند. تصاویر ویدیویی که از دو روز اعتصاب و تجمع کارگران در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد تعداد زیادی از کارگران در محوطه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود هستند. روز دوشنبه کارگران در توضیح اعتصاب خود گفتند شرکت برخلاف مقررات که استخدام نیروهای بومی را در الویت قرار داده است، هز چند یک بار نیروهای بومی را اخراج می‌کند و نیروهای تازه‌ای را «به طور مخفیانه در شیفت شب» به کار می‌گیرد. کارگران همچنین خواستار انعکاس شرایط کار و مطالباتشان در رسانه‌های مستقل شدند.