نتایج یک پژوهش جدی نشان می‌دهد که زمین بیش از دوبرابر ۱۵ سال پیش گرما دریافت می‌کند. 

دانشمندان سازمان هوافضای آمریکا (ناسا) و  اداره ملی اقیانوسی و جوی (نوآ) نتایج پژوهش جدید مشترک خود را اعلام کرده و می گویند  عدم توازن انرژی کره زمین از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ تقریبا دو برابر شده است. دانشمندان این افزایش را هشدار دهنده خوانده‌اند.

عدم توازن انرژی در حقیقت به رقم حاصل از تفاوت میان انرژی تابشی خورشید که جذب سطح زمین و جو می‌شود، با میزان تابش گرمایی فروسرخ که به فضا بر می‌گردد، گفته می‌شود. 

اگر تفاوت این دو رقم مثبت باشد به این معنا است که زمین انرژی بدست می‌آورد و در نتیجه گرم‌تر می‌شود.

دانشمندان با بررسی داده‌‌های حاصل از سطح آب اقیانوس‌ها و داده‌های ماهواره‌ای توانستند محاسبه کنند که عدم توازن انرژی زمین مثبت است و نسبت به ۱۵ سال گذشته دو برابر شده است.

حدود ۹۰ درصد انرژی مازاد عدم توازن به اقیانوس‌ها ختم می‌شود. 

افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب می‌شود که گرما در اتمسفر (جو زمین) نگهداشته شود، و آن بخش از اشعه خورشید که قرار بوده به فضا بازتاب داده شود را در زمین نگه می‌دارد.

این گرمایش سبب تغییرات دیگری از جمله ذوب یخ و برف می‌شود. هر چه آب بیشتری تبخیر شود، به میزان ابرها افزوده که خود می تواند دلیلی مضاف بر گرمایش زمین باشد. در نتیجه به گفته دانشمندان ناسا ،به دلیل افزایش بخار آب و ابرها میزان به دام افتادن انرژی خورشید در زمین در ۱۵ سال گذشته دوبرابر شده است.

نویسندگان این پژوهش  نتیجه گیری کرده‌اند که اگر نرخ گرم‌شدن کند نشود، باید انتظار تغییرات بزرگتری را در اقلیم داشته باشیم.

در همین زمینه

https://www.radiozamaneh.com/671675