جمعی از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش که «کارنامه‌سبز» نامیده می‌شوند، پس از دو روز متوالی تجمع مقابل وزارت آموزش ‌و پرورش، شامگاه دوشنبه هفتم تیرماه مقابل این وزارتخانه تحصن کرده و شب را به صبح رساندند. مطالبه معترضان از این وزارتخانه، استخدام شدن است. برخی از تجمع‌کنندگان، مادرانی هستند که همراه کودکان خود، شب را در تحصن سپری کردند. کارنامه سبزها افرادی هستند که در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، معروف به آزمون ماده ۲۸ شرکت کرده‌ و برگزیده شده‌اند، اما برنامه‌‌ای برای استخدام آنها وجود ندارد. آن‌ها در ماه‌های گذشته تاکنون چندین بار برای رسیدگی به وضعیت استخدام خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌‌اند. برای نمونه بسیاری از معلمان کارنامه سبز ۲۸ اردیبهشت سال جاری با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران، رسیدگی به وضعیت استخدام خود را مطالبه کرده‌بودند. این معلمان در تجمع اعتراضی خود شعار می‌دادند: «کارنامه سبز داد بزن، حقتو فریاد بزن».