صبریه کفاشیان، از مادران دادخواه خاوران درگذشت. یکی از فرزندان او به نام بهزاد عبداللهی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تبریز در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعدام شد. نام بهزاد عبداللهی در فهرست «یادنامه یاد یاران یاد باد» سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در فروردین ۱۳۸۱ منتشر شد. صبریه کفاشیان که از چگونگی اعدام فرزندش بی‌خبر بود، سال‌ها به یاد او به گورستان خاوران، محل دفن صدها زندانی سیاسی که در تابستان ۶۷ اعدام شدند می‌رفت و به‌همراه دیگر مادران داغدیده خواهان دادخواهی اعدام‌شدگان می‌شد. دو فرزند دیگر صبریه کفاشیان نیز در سال‌های نخست دهه‌ ۱۳۶۰ اعدام شدند. ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) و از عاملان اصلی کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران به‌عنوان رئیس جمهوری جدید معرفی شده است.