ولی فقیه از تنظیم نظام و مشکل اقتصاد سخن می‌گوید و بر اهمیت تولید اصرار دارد. آیا افزایش تولید و رشد اقتصادی در پرتو ازسرگیری مذاکرات برجام و ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) میسر است؟ آیا می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال و بهبود سطح رفاه اجتماعی را در چشم انداز پیش رو داشت؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان‌ انتظار داشت که پس از شکست دولت «تدبیر و امید» و تعویض آن با یک دولت «حزب اللهی جوان و مقتدر» به مدد مهندسی انتخابات به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی دست یافت؟

برخی اين چشم انداز را محتمل می پندارند و بر این باورند که برنامه اقتصادی ابراهیم رئیسی در صورت موفقیت مذاکرات برجام، با درپیش گرفتن  نئولیبرالیسم اقتصادی، سیاست خصوصی‌سازی، و مقررات زدایی قادر است به انباشت سرمایه، ظرفیت گسترش تولید و ایجاد شغل بیانجامد.

مهرداد وهابی، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن شمالی و پژوهشگر چپ در این وبینار با ارزیابی از شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای خاورميانه، و در پرتو اقتصاد سیاسی غارت به بررسی سنجشگرایانه نقاط قوت و ضعف چنین سناریوهایی پرداخت و نشان داد که چرا از نظر او خروج از بن بست اقتصادی کنونی در گرو یک تحول بنیادین نهادی-اقتصادی و یا یک انقلاب اجتماعی‌است.

فهرست موضوع‌های مطرح شده در این وبینار:

  • طرح مسئله
  • کرونا، پایان نئولیبرالیسم و رقابت آمریکا و چین
  • تغییر جایگاه خاورمیانه در نظم جهانی و برجام
  • دورهٔ پایانی ریاست جمهوری روحانی و سیکل سیاسی
  • نقاط قوت وتنگناهای کابینه‌ی جوان و نیرومند حزب‌الهی
  • چشم اندازها: انقلاب آرام یا انقلاب اجتماعی؟

مشاهده این وبینار:

نسخه شنیداری این وبینار:

منابع:

مهرداد وهابی، «نئولیبرالیسم ومقابله با تورم»، اخبار روز، ۱۰ اوت۲۰۲۰ برابر با ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

مهرداد وهابی، «گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تزنئولیبرالیسم»، اخبار روز، ۴ جولای۲۰۲۰

مهرداد وهابی، «بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه­‌داری نئولیبرالیسم (آمریکائی)» ، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۲۵۳ –۲۵۴، سال بیست و سوم، شماره اول و دوم، مهر و ابان ۱۳۸۷، اکتبر- نوامبر ۲۰۰۸، صص ۴ -۳۳.