ایران و اسرائیل: رویارویی مستقیم در دریا

اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ ماه‌هایی «داغ» در خلیج فارس بودند؛ سلسله‌ای حادثه برای کشتی‌های تجاری در هر دو منتهی الیه تنگه هرمز خبرساز شد. تحلیلگران این حادثه‌ها را نوعی «جنگ غیرعلنی در دریا» بین ایران و اسرائیل خواندند. زمانه در این پژوهش کوتاه به این نبرد غیرعلنی در دریا می‌پردازد. پشت صحنه این نبرد چیست؟ تاریخ آن به چه باز می‌گردد؟