حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران چهارشنبه ۳۰ تیر در مصاحبه با خبرآنلاین اعلام کرد، آمار مرگ بر اثر خودکشی در ایران به سالانه ۴۱ هزار نفر رسیده است. مسعودی فرید گفت: «اگر تعداد خودکشی‌های منجر به مرگ را ضرب در ۳۰ بکنید، آمار اقدام به خودکشی به دست می‌آید.» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در همان حال یادآوری کرد ممکن است هنگام درمان فرد در بیمارستان‌ها اقدام به خودکشی او ثبت نشود. آمار خودکشی در ایران روند افزایشی دارد. بنا به آمار وزارت بهداشت، خودکشی هر سال بیش از پنج درصد افزایش یافته. پژوهشگران علوم اجتماعی اما آمار دولتی را زیر سئوال برده‌اند و می‌گویند در ایران دست‌کم هر سال ۱۵ درصد به تعداد کسانی که به‌دلیل فقر و تبعیض‌های اجتماعی و بحران‌های خانوادگی دست به خودکشی می‌زنند افزوده می‌شود. مسعودی فرید در ادامه مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «خودکشی مانند هرم است. کف این هرم متعلق به مشکلات اقتصادی، اختلالات روانی و ... است.» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه افزود: «آستانه تحمل‌ها پایین آمده و افراد بیشتر دست به خشونت می‌زنند، حتی آن طور که شهرداری می‌گوید میزان زباله مردم هم کم شده است، به خاطر وضعیت بد اقتصادی.» طبق گزارش دفتر سلامت روان وزارت بهداشت ناامیدی نسبت به آینده، نبود امنیت شغلی، تبعیض‌های اجتماعی، تبعیض‌های جنسیتی، فقر گسترده‌ و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه ایران را بحران‌زده کرده و افراد به دلیل نیافتن راهی برای برون‌رفت از بحران‌ها دست به خودکشی می‌زنند. حبیب‌الله مسعودی فرید علاوه بر این عوامل، کرونا، مواد مخدر صنعتی و عدم آموزش مهارت‌های زندگی را عامل افزایش خشونت‌های فیزیکی در ایران دانست و گفت: «اکثراً موجب خشونت‌های مرگ‌بار می‌شود.» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره خشونت‌های روانی نیز گفت: «خشونت روانی عموماً صدایش درنمی‌آید و ما از بسیاری از این موارد بی‌خبریم.»