کلیات طرح ضد مهاجری و نژادپرستانه تانجو اوزجان، شهردار شهر بولو در ترکیه روز چهارشنبه ۴ آگوست/ ۱۳ مرداد ماه در شورای این شهر با اکثریت آرا تصویب شد. به ‌نوشته روزنامه جمهوریت، بنای این طرح بر افزایش ۱۰ برابری هزینه آب و برق برای اتباع خارجی و مهاجران در ترکیه است. از میان موافقان این طرح ۱۳ نماینده وابسته به حزب CHP و چهار نماینده نزدیک به حزب IYI هستند. به دنبال رأی موافق نمایندگان شورای شهر بولو به کلیات طرح تانجو اوزجان، این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه این شورا فرستاده شد تا پس از بررسی این کمیسیون، بار دیگر در شورا به رأی گذاشته شود. در صورت اجرایی شدن این طرح، پناهندگان و پناهجویان ساکن ترکیه دست‌کم در شهر بولو بیش از گذشته تحت فشارهای معیشتی قرار خواهند گرفت. تانجو اوزجان، شهردار بولو و طراح اصلی «طرح افزایش ۱۰ برابری هزینه آب و برق برای اتباع خارجی»، هفته گذشته در مجمع عمومی شهرداری متبوع خود خطاب به مهاجران و پناهجویان ساکن ترکیه گفته بود: «کمک‌های مالی را قطع کردیم، اجازه کسب ندادیم، باز هم نمی‌روند. ما هم مجبوریم تدابیر جدیدی بیندیشیم.» او گفته بود: «کاری می‌کنم که از این به بعد شهروندان ترکیه و اتباع خارجی، آب و برق را به بهای یکسان دریافت نکنند.» از سال گذشته به این سو بیمه‌های درمانی بیشتر پناهجویان ساکن ترکیه از سوی اداره مهاجرت این کشور قطع شده است. همچنین مسئولیت‌های این کمیساریا در قبال پناهجویان از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸/ شهریور ۱۳۹۷ به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار شده است. با توجه به عملکرد اداره مهاجرت ترکیه در زمینه رسیدگی به وضعیت پناهجویان، شرایط برای سکونت پناهجویان و پناهندگان در این کشور روز‌به‌روز بدتر می‌شود. در حال حاضر ترکیه میزبان میلیون‌ها پناهجو از کشورهای مختلف است که بیش از سه میلیون نفر آنها را آوارگان سوری تشکیل می‌دهند. درصد زیادی از این پناهجویان سال‌هاست بلاتکلیف و در انتظار رسیدن به کشوری دیگر هستند.‎