ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ــ سنتکام جمعه ۱۵ مرداد / ششم اوت با انتشار بیانیه‌ای مدارک مربوط به ایرانی بودن پهپاد انتحاری در حمله به مرسر استریت را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: «متخصصان انفجار توانستند قطعات متعددی از پهپاد سوم از جمله تیغه عمودی آن (بخشی از بال پهپاد) و اجزاء داخلی‌ای را بیابند که با نمونه‌های پیشتر جمع‌آوری شده از پهپادهای انتحاری ایرانی تقریباً یکسان بود. فاصله سواحل ایران تا مواضع حمله‌های رخ داده درون بازه حرکتی مستندسازی‌شده پهپادهای انتحاری ایران قرار دارد». بیانیه سنت‌کام همچنین می‌گوید متخصصان بریتانیایی و اسرائیلی نیز به نتیجه مشابهی با متخصصان آمریکایی دست یافتند. بر اساس این بیانیه، مرسر استریت ابتدا با دو حمله پهپاد انتحاری ۲۹ ژوئیه هدف قرار گرفت. خدمه این حمله‌ها را گزارش دادند و بازرسان بر اساس مصاحبه با خدمه و بازمانده پهپادها مدارک این حمله را جمع آوری کردند. حمله اصلی اما ۳۰ ژوئیه صورت گرفت که حمله سوم بود. در این حمله ناخدای رومانیایی کشتی و نگهبان بریتانیایی آن کشته شدند. بر اساس تصاویر، پهپاد استفاده شده در حمله به احتمال زیاد پهپاد انتحاری شاهد ۱۳۶ است.