حسین قاسمی، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ایران از «اسکان موقت» آوارگان افغانستان که در یک ماه اخیر به دنبال پیشروی طالبان به ایران گریخته‌اند، در «اردوگاه‌های» سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت ایران به مرور زمان آواره گان را به افغانستان باز می‌گرداند. به گفته او ایران در روزهای گذشته «افراد عادی را در مرز میلک در نقطه صفر مرزی مدیریت کرده» و به افغانستان بازگردانده است. قاسمی بدون اینکه آمار دقیقی از تعداد پناهجویان افغانستانی که در روزهای اخیر به ایران آمده‌اند ارائه کند، ورود افرادی که به گفته او «در سیستم سیاسی امنیتی افغانستان مسوولیت داشتند، نظامی یا مدیران گمرک هم مرز ما بودند یا اشخاصی بودند که مناصب دولتی داشتند» به استان های مرزی ایران را تأیید کرد و گفت که «این افراد جدای از افراد عادی برگشت داده شدند». پیشتر نیز یک مقام گمرک ایران تأیید کرده بود که تعدادی از افرادی که از افغانستان به ایران پناه آورده بودند با پرواز به کابل بازگردانده شدند. بر اساس اعلام نهادهای دولتی در غرب افغانستان تنها در دو هفته اخیر بیش از ۱۵ هزار خانواده که به ولایت هرات پناه برده بودند، آواره شده اند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایگان افغانستان گفته تنها به افرادی که ویزا یا مجوز اقامت در ایران را داشته باشند، اجازه ورود می‌دهد.