دادگاه حمید نوری دادیار سابق قوه قضائیه و شکنجه‌گر زندان گوهردشت در دهه شصت، پس از یک سال و ۹ ماه بازداشت موقت در کشور سوئد از ۱۰ اوت / ۱۹ مرداد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

از نخستین روز دادگاه حمید نوری مقابل ساختمان دادگاه تجمع‌هایی از سوی بازماندگان قربانیان و افرادی که آن زمان به عنوان زندانی سیاسی در بند بوده‌اند شکل گرفته است.

تصاویر پیش رو از تجمع و زنده نگاه داشتن یاد قربانیان در اولین هفته دادگاهی حمید نوری است.