چندی پیش سپیده قلیان، کنشگر مدنی پس از اعزام به مرخصی در اواخر مردادماه امسال روایت‌هایی را درباره برخی از زندانیان محبوس در زندان بوشهر در توییتر خود نوشت. 

او در این رشته‌توییت از آزارگری زندانبانان، مددکاران و رییس بند و شکنجه زندانیان زن و حجاب اجباری برای آنها در همه شرایط غیر از موقع خواب سخن گفته است.

او حالا در مستندی کوتاه به نام «پَنگ» روایت‌هایی درباره برخی از زندانیان محبوس در زندان بوشهر را بازگو می‌کند.

 سپیده قلیان با انتشار این مستند در صفحه اینستاگرامش چنین نوشته است:

«تو را سلاخی کرده‌اند؟

دوربین، دوربینِ ثبت دروغ و انتشار آن بود!

زندگی در جهنم و مقاومت در دل توحش. اینجا زندان سپیدار، زندان مرکزی بوشهر، زندان قرچک ورامین، اینجا زندان جمهوری اسلامی است.

اینجا ماییم و تعرض و دوربین و اعترافات اجباری، فریب و دروغ نمایشی و صد بار کوبیدن دروغ سازماندهی شده بر سر ما و مردم.

«زنم، زندانی‌ام، قنادم، کُردم، عربم، ترکم،لرم، گیلم، نامرئی هستم»!

دورافتاده‌ای از کاشانه.

به کارگاه قنادی «پنگ» بیا. جنگ و مصیبت را رها کن و با ما فراموش‌شدگان کامت را شیرین کن.

«پنگ» در گویش بوشهری به معنی خوشه خرماست، مردمان جنوب همواره در طول تاریخ رنج‌هایشان را به« خوشه‌های خرما» سپرده اند.»