میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دوشنبه ۲۲ شهریور / ۱۳ سپتامبر در چهل‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت جنگ در ولایت پنجشیر افغانستان و تلفات غیرنظامیان و نقض حقوق بشر ناشی از آن نگران‌کننده است. باشله افزود افغانستان در رویارویی با بحران بشری و اقتصادی، وارد مرحله‌ جدید و خطرناکی شده و شهروندان این کشور، به‌ویژه زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی عمیقاً نگران حقوق‌ خود هستند. میشل باشله گفت طالبان خلاف تعهدات خود افراد و خانواده‌هایشان را بازداشت می‌کنند و شماری از آن‌ها را هم کشته‌اند. به‌گفته او طالبان در شماری از شهرهای افغانستان از جمله کابل، قندهار، هرات، مزارشریف، گردیز، میمنه سمنگان خانه‌به‌خانه در جست‌وجوی مقام‌های دولتی و افرادی که با دولت آمریکا کار کرده‌اند، می‌گردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که شورای حقوق بشر به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهند طالبان قصد حمله به دفاتر برخی از نهادها و سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مدنی را دارند. حذف زنان از اداره‌ها، اشغال دفاتر مربوط به زنان و دسترسی به پرونده‌های حساس و فحاشی به زنان گروه‌های مدنی، از جمله اقداماتی است که باشله آن‌ها را به طالبان نسبت داده است. او همچنین نسبت به خشونت فزاینده‌ طالبان در برابر معترضان و روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرد و دولت طالبان را مورد انتقاد قرار داد و گفت هیچ زنی در آن حضور ندارد و شمار اندکی از غیرپشتون‌ها در آن شرکت دارند.