در این کمپ پناهجویان با مشکلات متعددی روبرو هستند که گذران زندگی را برایشان سخت‌تر می‌کند. عدم دسترسی به امکانات پزشکی-بهداشتی و کمبود غذا از اساسی‌ترین کمبود‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

در میان این پناهجویان شمار بسیاری کودک، زن باردار و افراد توان‌یاب دیده می‌شود که نیاز به رسیدگی ویژه دارند.

گفته می‌شود بخشی از کمک‌ها توسط خیرین صورت می‌گیرد که با بحرانی‌تر شدن وضعیت افغانستان امکان قطع شدن آن وجود دارد.

علاوه بر قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان و بالا گرفتن خشونت و ناامنی در جامعه، خشکسالی نیز بحرانی عمیق و جدی برای شهروندان افغانستانی محسوب می‌شود. چنانکه اکنون نیمی از جمعیت افغانستان در خطر گرسنگی و قحطی قرار گرفته‌اند.