سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بازگشایی حضوری مدارس در اختیار مدیران مدارس و انجمن اولیا و دانش‌آموزان قرار گرفته و به تصمیم آنها بستگی دارد. کاظمی گفت: «فاصله‌های استاندارد‌های چپ و راست و میانگین فضا برای هر دانش‌آموز و تراکم مدرسه دو شاخصی است که برای مدارس مشخص کرده‌ایم.» او افزود: «در مناطق شهری به علت جا به جایی‌های درون شهری ترجیح می‌دهیم مدارس دیرتر حضوری شوند.» کاظمی تاکید کرد: «بر اساس مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا مدارس از آبان به صورت تدریجی حضوری خواهند شد.» دوشنبه گذشته سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود که فقط ۶۰ درصد از دانش‌آموزان ایرانی به سبب فقر امکانات و نبود اینترنت به شبکه شاد دسترسی دارند. وزارت بهداشت اعلام کرده است که قصد دارد دانش‌آموزان را با یک دوز واکسن سینوفارم واکسینه کند.