گروهی از زنان افغانستان یکشنبه ۲۸ شهریور/۱۹ سپتامبر در اعتراض به بسته‌ماندن درب مدارس و مکاتب به روی دختران و ممانعت طالبان از اشتغال زنان تجمع کردند. در این تجمع که مقابل محل سابق وزارت امور زنان صورت گرفت، زنان معترض شعار دادند: «حذف زنان = حذف انسان». گروه تروریستی طالبان پس از تشکیل دولت وزارت امور زنان را برچیده و این وزارتخانه را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر بدل کرده است. باوجود بازگشایی مدارس در افغانستان، طالبان هنوز اجازه حضور دختران دانش‌آموز را در دبیرستان‌ها صادر نکرده است. سرنوشت دانش‌آموزان دختر مقاطع پایین‌تر نیز مشخص نیست. براساس گزارش‌ها بسیاری از خانواده‌ها از ترس طالبان و با توجه به سابقه تاریک این گروه در برخورد با آموزش دختران، از فرستادن دخترانشان به مدارس خودداری می‌کنند. طالبان زنان شاغل را نیز به بهانه نبود امنیت به خانه‌ها فرستاده است.