کابل ــ ده روز پیش در بازاری کوچک در گولایی مهتاب قلعه در غرب کابل گلوله‌ افراد طالبان فرقی مادری را شکافت که ۳۵ سال سن داشت و ۹ ماهه باردار بود و قرار بود تا چند روز دیگر نوزادش را به دنیا بیاورد.

نوزاد نرگس با تلاش پزشکان زنده ماند. نرگس اما فوت کرد و از او شش فرزند باقی مانده است.

برای پیدا کردن چگونگی رویداد سری به خانه‌ی نرگس قربانی این ماجرا می‌زنم. گزارش ویدئویی از این تحقیق را در زیر ببینید:

آنجا کودکان قدونیم قدی را می‌بینم که دیگر از محبت مادر محروم شده اند. این نیلوفر یازده ساله هرچند هنوز خودش کودک است اما پس از این باید برای برادران وخواهران کوچکتر از خودش مادری کند. نیلوفر گواه لحظه شکافته شدن فرق مادرش نیز بوده است. وی دیده است که  گلوله‌ یک نظامی طالب چگونه نصف سر مادرش را ربود.

او آن روز به بعد شوکه است و به راحتی حرف نمی‌زند. اما نوزادی که دربغل دارد یحیی ده روزه است که پزشکان در بیمارستان نجاتش دادند. یحیایی که مادرش را ندیده و هرگز نمی‌بیند.

این ماجرا حقیقت تلخ دیگر نیز با خود دارد. با وجود که مادر این کودکان کشته شده است طالبان هیچ اعتنایی به این خانواده نکرده اند وتمام تلاش عبدالخالق همسر نرگس نیز برای دادخواهی بی‌نتیجه مانده است.

بی‌پروایی طالبان به این رویداد تنها کار این گروه نیست. به گفته‌ی یکی از شاهدان رویداد قاتل با جنگ‌افزار گواهان رویداد واعضای خانواده نرگس را تهدید کرده است که دنبال ماجرا نباشند. تهدیدی که سبب شده خانواده نرگس نتوانند حتی نام قاتل را پیدا کنند.

پس ازکشته شدن نرگس سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرد نرگس در نتیجه‌ی درگیری میان دزدان و افراد آنان کشته شده است و از تحقیقات بیشتر در این مورد سخن زد. ولی گواهان رویداد می گویند شلیک یک طرفه بود وهیچ فردی مسلح دربرابر قاتل نرگس وجود نداشت.