فعالان محیط زیست که همواره با تظاهرات «جمعه‌های آینده» تلاش کرده‌اند توجه مردم جهان را به مسائل محیط زیستی جلب کنند امروز جمعه ۲ مهر / ۲۴ سپتامبر هشتمین تظاهرات جهانی خود را برگزار کردند. دست‌کم ۱۴۰۰ تجمع در بیش از ۸۰ کشور جهان در این روز برنامه‌ریزی شده است. تنها ۴۵۰ کارزار در آلمان ثبت شده است و تظاهرات گسترده‌ای در هامبورگ، فرایبورگ و کلن در حال برگزاری است و یا برگزار خواهد شد. «جمعه‌ها برای آینده» ایده دانش‌آموز سوئدی گرتا تونبرگ است که با سازماندهی یک اعتصاب چندین هفته‌ای در مدارس، توجه افکار عمومی را در کشور خود و دیگر کشورهای جهان به موضوع تغییرات اقلیمی جلب کرد. تونبرگ امروز مهمان تظاهرات برلین است. آخرین اعتراض جهانی در این زمینه ۲۹ اسفند سال گذشته / ۱۹ مارس سال جاری میلادی برگزار شد.