کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا که در مورد وقایع حمله روز ششم ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا تحقیق می‌کند برای چهار نفر از مقامات سابق دولت دونالد ترامپ برای شهادت در کنگره احضاریه فرستاده است. نام استیو بنون استراتژیست سابق ترامپ و مارک مدو رییس سابق کارمندان کاخ سفید در میان این اسامی دیده می‌شود. این کمیته همچنین دن اسکاوینو (معاون سابق مدیر دفتر ارتباطات کاخ سفید) و کریستوفر میلر که در آن زمان سرپرستی وزارت دفاع آمریکا را برعهده داشت، احضار کرده است. این نخستین مورد احضار مقامات سابق دولت ترامپ توسط کمیته به حساب می‌آید. کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا که در مورد وقایع حمله روز ششم ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا تحقیق می‌کند روز سه‌شنبه ۲۷ ژوئیه نخستین جلسه استماع خود را با شهادت افسران پلیسی که در جریان حمله از کنگره و نمایندگان دفاع می‌کردند آغاز کرد. جلسه سه‌ساعته ماه ژوئیه نقطه آغاز تحقیقات کنگره در رابطه با وقایع پیرامون ششم ژانویه و از جمله نقش دونالد ترامپ در این‌باره بود و بر خشونت جمعیت طرفداران ترامپ بر پلیس تمرکز داشت. هنوز روشن نیست که آیا خود دونالد ترامپ در کنگره در این تحقیقات به عنوان شاهد احضار خواهد شد یا خیر.