«شهرداری دزد است، دزد است». این روایت رامین یکی از دو کودک کار افغانستانی سابق در ایران است که از کتک زدن مأموران شهرداری و ضبط وسایل کودکان کار به نفع خودشان پرده بر می‌دارد. روایت او برای ساکنان شهرهای بزرگ ایران غریبه نیست.

راویان اصلی پادکست ما درباره «بیگاری کودکان افغانستانی در ایران»، رامین و راشد، دو کودک کار سابق افغانستانی در تهران و جوان‌های ۲۰ ساله امروزی در برلین هستند. آنها در یک پادکست دو قسمتی با ما همراه شدند که قسمت نخست آن با زیرعنوان «مهره‌های بیرون‌زده» تابستان گذشته منتشر شد.

در قسمت اول به مشکلات کودکان مشغول به کار در ایران اشاره کردیم و نمونه‌هایی از خشونت‌های اجتماعی و اقتصادی را شرح دادیم که این کودکان متحمل می‌شوند. در این قسمت به نقش نهادهای دولتی، شیوه برخورد آنها با کودکان کار و به خصوص کودکان کار افغانستانی می‌پردازیم. اقتصاد سیاسی نهادهای فعال در زمینه حقوق کودکان نیز بخش دیگری است که درباره آن سخن خواهیم گفت. قسمت دوم پادکست را در زیر بشنوید:

رامین و راشد، راویان ما، کودکی خود را در تهران سپری کردند؛ در پایتختی پرهیاهو که اقشار ضعیف و فرودست را در خود می‌بلعد و به چرخ‌دنده‌های استثمار می‌سپارد. سارا م. فعال مدنی ساکن ایران نیز ما را در این پادکست همراهی کرد و درباره برخورد نهادهای دولتی با کودکان کار أفغان سخن گفت.

کودکان أفغانستان بعد از آزار به دست ماموران ایرانی به افغانستان اخراج می‌شوند، اما در آن کشور هم مشکلات زیادی دارند. عبدالقادر رحیمی کمیسیونر حقوق بشر در افغانستان و ظفرشاه رویی مدیر مسئول خبرگزاری «کودک خبر» افغانستان وضعیت این کودکان را در این پادکست برای ما شرح دادند.

این پادکست پیش از تغییر حکومت افغانستان و تسلط گروه جهادی تندرو طالبان ضبط شده است.

پرنیان و هما فریور روزنامه‌نگارانی هستند که این پادکست تحقیقی را تهیه کردند. علی فتوتی ادیت صوتی آن را برعهده داشت.

قسمت اول پادکست در ساوند کلاود:

قست اول پادکست در زمانه:

https://www.radiozamaneh.com/515620